GameServer
Online
JoinServer
Online
TOP DONATE
Hạng Tài khoản Nhân vật Tổng thẻ nạp
1 Không công bố ChuCudeanh 3,000,000
2 Không công bố BimBim 1,000,000
3 Không công bố Tinh1Dem 250,000
4 Không công bố Dkhp 250,000
5 Không công bố RedBull 200,000
6 Không công bố vanlaanh 200,000
7 Không công bố MrCK 200,000
8 Không công bố Ishihara 100,000
9 Không công bố Chưa tạo nhân vật 100,000
10 Không công bố Chưa tạo nhân vật 100,000
11 Không công bố Yukino 100,000
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 MeOi 236 10
2 SieuBos 227 10
3 TraCoNhe 76 9
4 Full 2 9
5 BoOi 116 8
6 BimBim 110 8
7 Z1000 139 7
8 7Love 131 6
9 OmO2 76 6
10 HeLo 0 6
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 yyyyy wewerwer 0
2 VVVV ZZZZ 0
3 Vietname EricDat 0
4 TanSat Z1000 0
5 sssss dasfasfasf 0
6 SSSS SSSS 0
7 Mafia Tinh1Dem 0
8 dssss SSSSS 0
9 AnhEm HaiLer 0
10 500AE TOPDK 0
Tài khoản : Đăng nhập
Đăng ký

Thông tin chung
Tổng số tài khoản 340
Tổng số nhân vật 795
Tổng số Guilds 10
Số Game Masters 0
Số người online 23
Online trong ngày 40
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0