GameServer
Online
JoinServer
Online
GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: TanSat
Master: Z1000
Điểm: 0
Số thành viên: 19

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 Z1000
Grand Master 140 7 380 Online Chủ hội
2 AngleLove
Grand Master 190 3 349 Online Quản lý
3 RedBull
Dimension Master 159 5 368 Online Hội đối địch
4 BimBim
Dimension Master 110 8 397 Online Hội đối địch
5 TheKing
Blade Master 42 3 400 Offline Thành viên
6 ThanhBinh
Duel Master 46 4 384 Online Thành viên
7 SongVeDem
Grand Master 159 2 210 Offline Thành viên
8 BaoTran17
Grand Master 58 3 400 Offline Thành viên
9 1stOnlHit
Fist Master 59 2 318 Offline Thành viên
10 NguoiXaLa
Blade Master 43 3 389 Offline Thành viên
11 MinionsPY
Grand Master 107 3 352 Offline Thành viên
12 Menu
Thánh Nữ 121 5 359 Offline Thành viên
13 knight
Blade Master 115 1 374 Offline Thành viên
14 HeLo
Soul Master 0 6 1 Offline Thành viên
15 HaNoi
Grand Master 95 2 301 Offline Thành viên
16 fghjh
Dimension Master 106 1 386 Offline Thành viên
17 DamTac6260
Dark Wizard Offline Thành viên -
18 chickenboy
Grand Master 0 2 1 Offline Thành viên
19 Chem24H
Dimension Master 60 1 400 Offline Thành viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 MeOi 236 10
2 SieuBos 227 10
3 TraCoNhe 76 9
4 Full 2 9
5 BoOi 116 8
6 BimBim 110 8
7 Z1000 140 7
8 7Love 131 6
9 OmO2 76 6
10 HeLo 0 6
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 yyyyy wewerwer 0
2 VVVV ZZZZ 0
3 Vietname EricDat 0
4 TanSat Z1000 0
5 sssss dasfasfasf 0
6 SSSS SSSS 0
7 Mafia Tinh1Dem 0
8 dssss SSSSS 0
9 AnhEm HaiLer 0
10 500AE TOPDK 0
Tài khoản : Đăng nhập
Đăng ký

Thông tin chung
Tổng số tài khoản 340
Tổng số nhân vật 795
Tổng số Guilds 10
Số Game Masters 0
Số người online 23
Online trong ngày 40
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0